Joint Project Report Module B 3DO Phase 1

Joint Project Report Module B 3DO of Phase 1 in the frame of 'Urban Climate under Change'

Scherer, D., Fehrenbach, U., Grassmann, T., Holtmann, A., Kerschbaumer, A., Krug, A., Meier, F., Petersen, E., Philipp, A., Scherber, K., Welsch, J., Schneider, C., Venkatraman Jagatha, Ja., Fritz, S., Sodoudi, S., Langer, I., Werner, J., Ulbrich, U., Weber, S., Gerling, L., Meyer-Kornblum, A., Schneidemesser, E. von, Villena, G., Klemp, D., Dubus, R., Javed, U., Wegener, R., Adler, B., Emeis, S., Holst, C., Kalthoff, N., Kiseleva, O., Kohler, M., Wieser, A., Zeeman, M., Vogt, U., Samad, A., Goldberg, V., Queck, R., Ament, F., Leitl, B., Surm, K., Wiesner, S., Koßman, M., Becker, R., Heene, V., Hodan, C., Stanislawsky, P., Groß, G., Meusel, G., Trute, P., Büter, B., Pavlik, D., Erbertseder, T., Roiger, A., Klausner, T., Pühl, M. (2021): Verbundbericht 'Dreidimensionale Observierung atmosphärischer Prozesse in Städten – 3DO'. 10.14279/depositonce-11314 Link